Politica de confidențialitate

Datele cu caracter personal colectate de către Administrator prin intermediul site-ului sunt prelucrate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), denumit în continuare GDPR și Legea privind protecția datelor din 10 mai 2018.

Tipul de date cu caracter personal prelucrate, scopul și domeniul de aplicare al colectării datelor

1. SCOPUL ȘI MIJLOACELE DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Operatorul prelucrează datele cu caracter personal prin intermediul credit24-ro.com pentru:

– Furnizarea de date cu caracter personal de către un utilizator credit24-ro.com, de exemplu, atunci când completează o solicitare de împrumut.

– Pentru a primi date cu caracter personal de la terțe părți.

– Obținem date cu caracter personal din registrele publice.

– Colectarea datelor prin mijloace automate, de exemplu, prin intermediul aplicației Hotjar.

– Utilizarea de către utilizator a formularului de contact.

– Înscrierea de către utilizator la Newsletter în scopul de a primi informații comerciale în format electronic.

Esența serviciului credit24-ro.com este de a ajuta utilizatorii serviciilor să găsească o ofertă de împrumut. Acest lucru se face pe baza datelor pe care utilizatorul le-a furnizat către credit24-ro.com. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în principal în acest scop. În plus, acest lucru include sprijinirea utilizatorului și contactarea acestuia cu privire la aspecte legate de funcționarea serviciului, de exemplu, prin intermediul unui formular de contact.

Printre altele, datele sunt prelucrate astfel încât credit24-ro.com să își poată îmbunătăți calitatea serviciilor. Datele sunt prelucrate pe baza unui interes legitim. De asemenea, datele sunt prelucrate pentru a preveni phishing-ul și frauda și pentru a proteja interesele credit24-ro.com.

Cu consimțământul dumneavoastră, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate și în scopuri de marketing direct, de exemplu prin SMS și e-mail. Utilizatorul își poate retrage consimțământul în orice moment, de exemplu, făcând clic pe linkul de dezabonare. Trebuie să știți că retragerea consimțământului nu afectează prelucrarea legală a datelor pe baza consimțământului anterior retragerii. De asemenea, este important de știut că retragerea consimțământului dumneavoastră poate împiedica credit24-ro.com din a continua să vă furnizeze servicii.

2. TIPUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

credit24-ro.com prelucrează următoarele date ale utilizatorilor de servicii:

– Nume și prenume

– CNP

– Sex

– Stare civilă

– Dată de naștere

– Adresă

– Adresă de e-mail

– Număr de telefon

– Alte date furnizate în cadrul solicitării împrumutului sau formularului de contact

– Date legate de canalele de comunicare, de exemplu, e-mail

– Date legate de utilizarea site-ului credit24-ro.com, inclusiv adresa IP a conexiunii la internet a utilizatorului.

3. CREAREA DE PROFILURI DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Profilarea constă în selectarea de către credit24-ro.com a informațiilor și a ofertelor de marketing furnizate de creditorii care cooperează cu credit24-ro.com și a informațiilor despre serviciile credit24-ro.com care sunt relevante pentru un anumit utilizator.

În orice moment, un utilizator al serviciilor se poate opune profilării datelor sale personale în scopuri de marketing direct. Este posibil ca acesta să primească apoi informații de marketing de la credit24-ro.com care s-ar putea să nu corespundă nevoilor sale. Vă puteți opune acestui lucru trimițând un e-mail la admin@credit24-ro.com.

Ca parte a serviciilor furnizate de credit24-ro.com, utilizatorul își specifică condițiile de împrumut preferate și datele sale personale. Pe baza acestor date, credit24-ro.com indică utilizatorului oferte de împrumut. credit24-ro.com compară datele furnizate de către utilizator cu condițiile și cerințele companiilor de creditare care au o relație stabilită cu credit24-ro.com. Scopul este de a vă oferi oferte de la creditori care ar putea fi dispuși să vă acorde împrumuturi. Pentru a afla cum își formulează creditorii cerințele, citiți politicile de confidențialitate ale acestora.

De asemenea, datele dumneavoastră pot fi utilizate în scopuri de marketing direct. credit24-ro.com vă poate informa cu privire la oferte care este posibil să vă intereseze pe baza datelor pe care le furnizați.

4. PERIOADA DE ARHIVARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal ale utilizatorilor sunt stocate de către administrator:

– în cazul în care prelucrarea se bazează pe executarea unui contract, atât timp cât este necesar pentru executarea contractului și, ulterior, pentru o perioadă corespunzătoare termenului de prescripție a creanțelor. Cu excepția cazului în care se prevede altfel printr-o dispoziție specifică, termenul de prescripție este de șase ani și de trei ani pentru solicitările de prestații periodice și pentru solicitările legate de desfășurarea activității.

– în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, atât timp cât consimțământul nu este revocat și, după revocarea consimțământului, pentru o perioadă de timp care corespunde perioadei de prescripție a creanțelor pe care administratorul le poate invoca și care pot fi invocate împotriva sa. Cu excepția cazului în care se prevede altfel printr-o dispoziție specifică, termenul de prescripție este de șase ani și de trei ani pentru solicitările de prestații periodice și pentru solicitările legate de desfășurarea activității.

În timpul utilizării site-ului, pot fi colectate informații suplimentare, în special: adresa IP atribuită computerului utilizatorului sau adresa IP externă a furnizorului de internet, numele domeniului, tipul de browser, ora de acces, tipul sistemului de operare.

(5 ) Datele de navigare pot fi, de asemenea, colectate de la utilizatori, inclusiv informații despre linkurile și referințele pe care aceștia aleg să facă clic sau alte acțiuni pe care le întreprind pe site. Temeiul juridic pentru astfel de activități este interesul legitim al administratorului [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR] de a facilita utilizarea serviciilor furnizate pe cale electronică și de a îmbunătăți funcționalitatea acestor servicii.

6 Furnizarea datelor cu caracter personal de către utilizator este de natură voluntară.

7 Datele cu caracter personal vor fi, de asemenea, prelucrate prin mijloace automatizate sub formă de profilare, cu condiția să vă fi oferit consimțământul în conformitate cu art. 6 alin. 1(a) GDPR. Consecința creării de profiluri va fi atribuirea unui profil unei persoane pentru a lua decizii în ceea ce o privește sau pentru a analiza sau prezice preferințele, comportamentul și atitudinile acesteia.

(8 ) Operatorul acordă o atenție deosebită protejării intereselor persoanelor vizate și se asigură, în special, că datele pe care le colectează sunt:

– prelucrate în conformitate cu legea,

– colectate în scopuri specifice și legitime și nu fac obiectul unei prelucrări ulterioare incompatibile cu aceste scopuri,

– sunt corecte în esență și adecvate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate și sunt păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pentru o perioadă de timp care nu depășește perioada necesară pentru atingerea scopului prelucrării

Schimbul de date cu caracter personal

1 Datele cu caracter personal ale utilizatorilor sunt transmise furnizorilor de servicii utilizați de administrator pentru operarea site-ului. Furnizorii de servicii cărora le sunt transferate date cu caracter personal, în funcție de acordurile contractuale și de circumstanțe, fie sunt supuși instrucțiunilor operatorului în ceea ce privește scopurile și mijloacele de prelucrare a acestor date (împuterniciți), fie stabilesc ei înșiși scopurile și mijloacele de prelucrare (operatori).

(2 ) Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate exclusiv în Spațiul Economic European (SEE).

3 Este posibil ca credit24-ro.com să prelucreze și să partajeze date cu caracter personal pentru a se conforma obligațiilor impuse de lege. De exemplu, atunci când serviciul credit24-ro.com este obligat să furnizeze date autorităților.

4 credit24-ro.com cooperează cu furnizorii de servicii de marketing, prin intermediul platformelor de e-mail, platforme de mesagerie prin e-mail și SMS, analiști web, furnizori de servicii de găzduire a datelor și platforme de marketing social media în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

5. În legătură cu tipul de servicii furnizate de credit24-ro.com , datele cu caracter personal furnizate de utilizatorul credit24-ro.com pot fi transmise prestatorilor care au o relație stabilită cu credit24-ro.com. O listă a creditorilor cărora – în funcție de evaluarea credit24-ro.com – datele dumneavoastră personale pot fi partajate în legătură cu furnizarea de servicii de către credit24-ro.com pentru dumneavoastră este disponibilă aici. Creditorul căruia credit24-ro.com a furnizat datele cu caracter personal ale utilizatorului în legătură cu furnizarea de servicii către utilizator, prelucrează datele cu caracter personal ale utilizatorului primite pentru a decide dacă să facă o ofertă utilizatorului care a solicitat un împrumut prin intermediul credit24-ro.com. Creditorul care a primit datele dumneavoastră personale de la credit24-ro.com devine controlorul independent al datelor dumneavoastră personale. În cazul în care un creditor căruia credit24-ro.com i-a transmis datele personale ale utilizatorului decide să facă o ofertă utilizatorului, procesul de solicitare a împrumutului continuă direct între utilizator și creditor.

6 În anumite circumstanțe, credit24-ro.com poate fi obligat să transmită date cu caracter personal unor terțe părți, cum ar fi firme de avocatură sau agenții de colectare a creanțelor. Acesta este cazul dacă este necesar pentru a proteja interesele legitime ale credit24-ro.com.

Dreptul de control, de acces și de rectificare a propriilor date

(1 ) Utilizatorul furnizează toate datele în cadrul credit24-ro.com în mod voluntar. Nerespectarea obligației de a furniza datele poate împiedica credit24-ro.com din a vă furniza servicii.

(2 ) Persoana vizată are dreptul de acces la conținutul datelor sale cu caracter personal și dreptul la rectificare, ștergere, de restricționare a prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

3 Temeiul juridic al solicitării utilizatorului:

– Accesul la date – art. 15 GDPR

– Corectarea datelor – art. 16 GDPR.

– Ștergerea datelor (așa-numitul drept de a fi uitat) – art. 17 GDRP.

– Limitarea prelucrării – art. 18 GDPR.

– Portabilitatea datelor – art. 20 GDPR.

– Opoziție – Art. 21 GDPR-

– Retragerea consimțământului – art. 7 alin. 3 GDPR

(4 ) Pentru a-și exercita drepturile de mai sus, utilizatorul poate trimite un e-mail la: admin@credit24-ro.com.

(5 ) În cazul în care un utilizator își exercită un drept în temeiul drepturilor menționate anterior, administratorul fie dă curs solicitării, fie refuză să dea curs solicitării imediat, dar nu mai târziu de o lună de la primirea acesteia. Cu toate acestea, în cazul în care – din cauza complexității solicitării sau a numărului de solicitări – administratorul nu poate da curs solicitării în termen de o lună, acesta va da curs solicitării în termen de încă două luni, informând în prealabil utilizatorul – în termen de o lună de la primirea solicitării – cu privire la prelungirea prevăzută și la motivele acesteia.

6 În cazul în care se stabilește că prelucrarea datelor cu caracter personal încalcă dispozițiile GDPR, persoana vizată are dreptul de a depune o plângere la președintele Autorității pentru protecția datelor.

Cookie-uri

1 Site-ul administratorului utilizează „cookie-uri”.

(2 ) Utilizarea cookie-urilor este necesară pentru o furnizare adecvată a serviciilor din cadrul site-ului. Cookie-urile conțin informații necesare pentru buna funcționare a site-ului și oferă, de asemenea, posibilitatea de a întocmi statistici generale privind vizitele din cadrul site-ului.

3 Site-ul utilizează cookie-uri de sesiune și cookie-uri permanente:

– Cookie-urile „de sesiune” sunt fișiere temporare care sunt stocate pe echipamentul terminal al utilizatorului până când acesta se deconectează (părăsește site-ul).

– Cookie-urile „permanente” sunt stocate pe echipamentul terminal al utilizatorului pe durata specificată în parametrii cookie-urilor sau până când sunt șterse de către utilizator.

4 Administratorul utilizează propriile module cookie pentru a înțelege mai bine modul în care utilizatorul interacționează cu conținutul site-ului. Cookie-urile colectează informații despre utilizarea site-ului de către utilizator, tipul de site de pe care a fost redirecționat utilizatorul, numărul de vizite și durata de timp în care utilizatorul a vizitat site-ul. Aceste informații nu înregistrează datele dumneavoastră personale specifice, dar sunt utilizate pentru a întocmi statistici privind modul de utilizare al site-ului.

(5 ) Utilizatorul are dreptul de a decide cu privire la accesul cookie-urilor în dispozitivul său, selectându-le în prealabil în fereastra browser-ului. Informații detaliate privind posibilitatea și gestionarea cookie-urilor sunt disponibile în setările software-ului dumneavoastră (browser).

Creditori cooperanți – prelucrarea datelor cu caracter personal

credit24-ro.com, pentru a vă furniza în mod corespunzător serviciile sale, în baza Termenilor și Condițiilor credit24-ro.com, pune datele cu caracter personal la dispoziția creditorilor cooperanți. O listă a creditorilor cooperanți cărora le pot fi transmise datele dumneavoastră personale este disponibilă aici. Înainte de a vă partaja datele personale cu un anumit creditor, credit24-ro.com vă va informa cu privire la persoana acelui creditor prin afișarea numelui acestuia.

Orice creditor căruia îi sunt transmise datele dumneavoastră cu caracter personal va deveni, ca urmare a transmiterii, operatorul de date.

credit24-ro.com furnizează datele dumneavoastră personale creditorului a cărui ofertă credit24-ro.com consideră că se potrivește cel mai bine cu preferințele dumneavoastră. Temeiul juridic pentru partajarea datelor dumneavoastră personale cu creditorul selectat este art. 6 alin. 1(b) din DPA și, prin urmare, executarea contractului încheiat de credit24-ro.com cu utilizatorul; contractul în cauză este reprezentat de Condițiile de utilizare a serviciilor credit24-ro.com.

Creditorul căruia credit24-ro.com va pune la dispoziție datele dumneavoastră personale le va prelucra în baza art. 6 alin. 1(f) GDPR și, prin urmare, în scopul urmăririi intereselor sale legitime. Interesele în joc aici sunt de a decide dacă se poate face o ofertă unui utilizator care solicită un împrumut prin intermediul credit24-ro.com. În cazul unei decizii pozitive cu privire la posibilitatea de a face o ofertă utilizatorului, prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal are loc în conformitate cu normele stabilite de către creditor, în calitate de operator al datelor cu caracter personal ale utilizatorului.

Datele cu caracter personal pe care credit24-ro.com le poate partaja cu creditorul selectat includ: numele, PESEL, adresa de e-mail a utilizatorului și numărul de telefon al utilizatorului.

Fiecare creditor va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul de a decide dacă să facă o ofertă unui utilizator ale cărui date cu caracter personal i-au fost puse la dispoziție de credit24-ro.com și pentru perioada de timp necesară în acest scop. De îndată ce se ia o decizie negativă cu privire la posibilitatea de a face o ofertă utilizatorului, datele cu caracter personal ale acestuia vor fi șterse imediat de către creditor și nu vor fi prelucrate în alte scopuri. Odată ce creditorul face o ofertă utilizatorului, procesul de solicitare a împrumutului continuă direct între utilizator și creditor, ceea ce înseamnă că prelucrarea de către creditor a datelor personale ale utilizatorului este supusă regulilor stabilite de creditor în politica de confidențialitate a utilizatorului sau în orice alt document utilizat de creditor.

În conformitate cu termenii DPA, utilizatorul are dreptul de a solicita creditorului: ( i ) accesul la datele cu caracter personal, ( ii ) rectificarea, ( iii ) ștergerea (iv ) restricționarea prelucrării și (v) dreptul de opunere a prelucrării datelor cu caracter personal, precum și (vi ) portabilitatea datelor.

Deoarece datele cu caracter personal ale utilizatorului furnizate creditorului de către credit24-ro.com vor fi prelucrate de către creditor în baza art. 6 alin. 1(f) GDPR, și anume pentru a îndeplini interesul legitim al creditorului, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal de către creditor. O obiecție poate fi depusă în orice moment, din motive legate de situația particulară a utilizatorului.

În cazul în care utilizatorul se opune, creditorul nu va mai putea prelucra datele cu caracter personal ale utilizatorului, cu excepția cazului în care creditorul demonstrează că există motive legitime valabile pentru prelucrare, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților utilizatorului sau motive pentru stabilirea, afirmarea sau apărarea creanțelor. Informații privind modul în care vă puteți opune prelucrării de către creditor a datelor dumneavoastră cu caracter personal pot fi găsite aici.

Dispoziții finale

(1 ) credit24-ro.com aplică măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal prelucrate, adecvate riscurilor și categoriilor de date protejate și, în special, protejează datele împotriva accesului persoanelor neautorizate, împotriva preluării lor de către o persoană neautorizată, împotriva prelucrării cu încălcarea reglementărilor aplicabile și împotriva modificării, pierderii, deteriorării sau distrugerii.

2 credit24-ro.com pune la dispoziție măsuri tehnice adecvate pentru a împiedica persoanele neautorizate din a obține și a modifica datele cu caracter personal transmise pe cale electronică.

3 În ceea ce privește aspectele care nu sunt reglementate de prezenta politică de confidențialitate, se aplică în mod corespunzător dispozițiile GDPR și alte dispoziții relevante ale legislației române.